Segunda-feira, 11 Março, 2019

V/A Pacific Breeze Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1976-1986 CD / 2LP Light In The Attic

€ a confirmar CD Light In The Attic

€ a confirmar 2LP Light In The Attic

EM BREVE / SOON


NOTA: Artigo sempre sujeito a confirmação de stock e preço

PLEASE NOTE: Item always subject to stock and price confirmation

1. I Say Who – Tomoko Soryo
2. Kusuri Wo Takusan – Taeko Ohnuki
3. Midnight Driver – Minako Yoshida
4. Subterranean Futari Bocci – Nanako Sato
5. Sports Men – Haruomi Hosono
6. Coffee Rumba – Izumi Kobayashi
7. In My Jungle – F.O.E.
8. Sun Bathing – Akira Inoue, Hiroshi Sato, Masataka Matsutoya
9. Say Goodbye – Hiroshi Satoh
10. Drip Dry Eyes – Yukihiro Takahashi
11. Bamboo Vender – Masayoshi Takanaka
12. Lady Pink Panther – Shigeru Suzuki
13. Mykonos No Hanayome – Haruomi Hosono, Takahiko Ishikawa, Masataka Matsutoya
14. L.A. Night – Yasuko Agawa
15. Exotic Yokogao – Hitomi Tohyama
16. Machibouke – Tazumi Toyoshima

Artigos relacionados


/ / Etiquetas: , , , , , / / Comentar: aqui »